Lhf Dykärret / Information / Årsmöte 2019-02-18

Årsmöte 2019-02-18

Hej!  
 
Vid Lhf Dykarrets årsmöte 2019-02-18 deltog 10 medlemmar och 3 styrelsemedlemmar.
 
Sammandrag av protokollet:

- Mötet ansåg att beslut om kallelse skett på korrekt sätt och inom utsatt tid.
- Styrelsens och mötets ordförande föredrog verksamhetsberättelse
- Styrelsens kassör föredrog den ekonomiska berättelsen samt revisorns berättelse
  för 2018.
- Mötet beslutade samfälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret
  2018.
 
- Mötet beslutade att antalet styrelsemedlemmar ska vara 4 ledamöter. 
  Styrelse och valberedning bör aktivt jobba för att få fler medlemmar intresserade av
  att delta i styrelseuppdrag.

- Tre styrelsemedlemmar har valt att avsluta sina uppdrag och tre nya ledamöter
  valdes därför in av årsmötet. 
- Valberedaren har valt att avsluta sitt uppdrag och ny valberedare valdes därför in av
  årsmötet.

Stort tack Gunnel, Adrienne, Brittis och Klaes för mycket gott samarbete och engagemang i styrelse och valberedning för vår lokala hyresgästförening!
 
Val av ny styrelse och valberedning (för 1 eller 2 år):
 
Ordförande 1 år: Sophie Rais
Ledamot 1 år: Elisabeth Hermansson
Ledamot 1 år: Reza Talianzadeh
Ledamot 2 år: David Harding
 
Valberedning 1 år: Lars Blomgren
 
Nominering till förhandlingsdelegation för Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder, Stadsholmen eller Micasa för 1 år:

Ordinarie: Elisabet Hermansson
Ersättare: David Harding
 
Vid intresse av att ta del av verksamhets-, ekonomisk och revisorns berättelse, är du som är medlem i Lokala hyresgästföreningen Dykärret, välkommen att kontakta styrelsen. 
 
Protokollförare: Sophie Rais
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com