Lhf Dykärret / Information / Bomöte 22/10-2019

Bomöte 22/10-2019

Protokoll fört vid bostadsmöte i Lokala hyresgästföreningen Dykärret tisdagen den 22/10-2019

Närvarande: 25 deltagare

§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas av ordförande Sophie Rais

§ 2 Godkännande av dagordning
Mötet beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen

§ 3 De boendes önskemål och behov i området 2020
Mötespunkten inleds med en kort sammanfattning från styrelsen om lägesstatus i den pågående garagerenoveringen i källaren. I den efterföljande diskussionen tas frågan upp om tänkbar hyresreducering för de hyresgäster som inte kan bo i sina lägenheter under renoveringen på grund av allt oväsen. Det diskuteras även om den mögellukt som har upplevts i vissa källar- och entréplan, vilka blir väldigt fuktiga under byggprocessen. Det efterfrågas bland mötesdeltagarna om en ”lathund” kring hur man kan dokumentera vilka inskränkningar och konsekvenser renoveringen innebär för oss boende, och även vart man kan vända sig för att få hyresreduktion.

Många boende upplever även att det är väldigt kallt i lägenheterna, särskilt nattetid. Elementen kan sakna termostat eller så kommer det ingen värme trots att reglaget är ställt på högsta effekt. Problematiken kvarstår ofta även efter att elementen ”luftats”. Flera hyresgäster har bekostat egna elektriska element som de blir tvungna att ha på för att få tillräckligt varmt i lägenheterna. Mötet diskuterar möjligheten att bilda telefonkedjor bland trapphusgrannar för att lättare samordna anmälningarna till jouren då temperaturen upplevs vara alldeles för låg på kvällen, på så sätt kan jouren komma och höja värmen på kort varsel. Det föreslås även att hyresvärden ska tillhandahålla temperaturmätare till boende för att vi ska ha möjlighet att styrka om lägenheterna håller avtalad temperatur eller är för låg.

För mer info kan länkarna här nedan vara användbara:
 
 
Info från hyresgästföreningen om hur varmt/kallt det får vara i lägenheten 


Mötet diskuterar även att det finns en utbredd önskan bland de boende att få utökad behörighet på aptus-brickan som används vid inpassering. Det är många som har vänner i andra portar, hjälper varandra osv, och det är ett problem att vi inte kommer in till varandra. Frågan bör tas upp på det kommande samrådsmötet.
 
På det kommande samrådsmötet bör även styrelsen återigen lyfta frågan om blåljuskod för att förenkla tillträde till fastigheten för ambulanspersonal, polis och brandkår.

Det finns även önskemål bland mötesdeltagarna att Familjebostäder bör informera tydligare om att portar är öppna vid eventuella elavbrott. Något som många inte visste då det nyligen blev ett längre strömavbrott i flera av portarna i samband med garagerenoveringen.

Mötet diskuterar också att i vissa portar är hissarna mer högljudda än i andra, vilket kan störa nattsömnen för de boende när till exempel tidningsbudet kommer.

Det vore också önskvärt om hyresvärden tillhandahöll mer information om hur ventilationen i lägenheterna fungerar, och då kanske främst för de spaltventiler som är monterade på fönsterbågarna. Många upplever att fönsterventilationen inte går att stänga ordentligt och att mycket kalluft kommer in den vägen, alternativt att det drar kallt på grund av otäta tätningslister.

Mötespunkten avrundas med att styrelsen informerar om senaste nytt kring införandet av stockholmshyror, som nu är framskjutet till 2021. Alla lägenheter kommer att poängsättas med utgångspunkt från 1) lägenhetens storlek och standard 2) fastighetens standard 3) område och läge 4) förvaltningskvalitet . Alla får sedan en lägenhetsdeklaration som ska besvaras av lägenhetsinnehavaren och skickas till värden. Eventuella felaktigheter anmäls till värden. Alla medlemmar kan vid behov få hjälp av Hyresgästföreningen.
Och mötespunkten avslutas med att verksamhetsplan och budget för 2020 presenteras av styrelsen.

§ 4 Beslut om verksamhetsplan och budget 2020
Mötet beslutar att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget för 2020.

§ 5 Deltagarnas övriga frågor
Dessa förslag på gemensamma aktiviteter i den Lokala hyresgästföreningen Dykärrets regi diskuteras under mötespunkten deltagarnas övriga frågor:
· En intern utbildning/informationskväll kring ”Rättigheter och skyldigheter som hyresgäst”. Kursen som tidigare har marknadsfört på LHF Dykärrets hemsida och på anslag i portar är dessvärre redan fullbokad, men kan eventuellt bokas in lokalt så att någon från HGF kommer till oss och har kurs.
· Bjuda in alla grannar till rensning på gården – gärna i samband med festligheter.
· Möte/informationskväll i lokalen om säkerhetsfrågor och allmän trivsel – grinden, grannsamverkan, inbrott, sopor osv.
· Bjud in hyresgästföreningen till ett ”öppet” möte där alla möjliga frågor kan tas upp och nya medlemmar kan värvas.
· Guidad tur i hus och lägenheter – kom och se gemensamma och dolda ytor i vårt hus och passa även på att få lite inredningstips hos väl utvalda grannar där du även bjuds på lite förfriskningar och tilltugg.
· Efter att frågan lyfts av styrelsen om det årliga lussefikat ska flyttas och omvandlas till någon annan typ av kollektiv aktivitet framkommer det att det bland mötesdeltagarna fortfarande finns intresse att hålla kvar vid lusse-traditionen.

§ 6 Mötets avslutning
Mötet avslutas och mötesdeltagarna bjuds in att ta de del av den förberedda buffén.

Stockholm den 22/10-2019
Vid protokollet: Sekreterare David Harding

/Styrelsen för Lokala hyresgästföreningen Dykärret
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com