Hyresgästlokalen / Förhållningsregler för Hyresgästlokalen

Förhållningsregler för Hyresgästlokalen

Lokala hyresgästföreningen Dykärret
 
Regler vid hyra av föreningslokalen på Bengt Ekehielms gata 1 B.
 
 • Lokalen får endast hyras av personer över 18 år och som är hyresgäster hos Familjebostäder.
 • Aktivitet kan pågå till kl.22
 • Hyrestagaren ansvarar för allmän ordning i lokalen och att kringboende inte störs av aktuell aktivitet. Om störningsjour rycker ut vid ev störning debiteras hyresgästen kostnaden.
 • I lokalen råder rökförbud, pälsdjur får inte vistas där och övernattning får inte ske.
 • Utanför lokalen finns trädgårdsmöbler. Dessa tillhör lokalen och får inte flyttas någon annanstans på gården.
 • Hyrestagaren ansvarar för evenetuell skadegörelse som kan uppstå i samband med förhyrningen. Ev skada ersätts till nyanskaffningsvärde.
 • Hyrestagaren ersätter byte av lås som en nyckel förlorats under hyrestiden.
 • Nyckel återlämnas senast kl 12.00 dagen efter förhyrningen om inte annat överenskommits. Nyckeln lämnas i lokalens brevlåda om inget annat har överenskommits.
 • Lokalen återlämnas återställd och städad. Vid kvällsaktivitet dammsuges lokalen på förmiddagen dagen därpå om lokalen inte är uthyrd då.
I städning ingår följande: 
 • Avtorkning av bord och stolar
 • Sopning/dammsugning och våttorkning av golv
 • Städning av kök och toalett
 • Diskning av använt porslin
 • Kasta ev sopor
 • Åtgärda ev nedskräpning utanför lokalen
 
Det här är vår gemensamma lokal!

Vi har ingen städare som kommer och röjer efter oss så om vi vill ha en trevlig och välstädad lokal så måste vi alla hjälpas åt att städa och ta hand om lokalen!
 
 
Enligt gällande brandskyddsföreskrifter får 30 personer vistas samtidigt i lokalen.
 
Brandvarnare och brandsläckare finns i lokalen.
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com