Lhf Dykärret / Länkar och telefonnummer

Länkar

Telefonnummer:

 
Familjebostäder:
Felanmälan dagtid 0770-814 814

Akuta fel efter kontorstid 08-656 19 90

Störningsjouren 08-658 11 60

SOS Alarm 112

Polisen 114 14

Sjukvårdsrådgivning 1177

Giftinformation 112 eller i mindre akuta fall 010-456 67 00

Stockholms stad 08-508 00 508

Södermalm Stadsdelsförvaltning 08-508 120 00
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com