Styrelsen 2021

 

Ordförande

Kersti Gudheimsson
lhfdykarret@hotmail.com
 

Kassör

Ann Janson
lhfdykarret@hotmail.com

Ledamot

Helen Crowe Blomgren
lhfdykarret@hotmail.com
 

Ledamot

Bengt G Mårtensson
lhfdykarret@hotmail.com

Suppleant

Margareta Sandberg
lhfdykarret@hotmail.com

Suppleant

 
lhfdykarret@hotmail.com

Valberedning

Kerstin Holmgren
lhfdykarret@hotmail.com
 

Lokalansvarig

Marie Wiegurd
lhfdykarret@hotmail.com
 
 

Lhf Dykärret

LHF Dykärret  är en lokal förening under Hyresgästföreningens södermalmsavdelning.
 
Styrelsen träffas ca 10 ggr per år dels för styrelsemöten men även andra möten när behov finns. 
 
Styrelsen ansvarar bland annat för att driva lokalföreningen och kringaktiviteter samt ansvara för att lokalen sköts och används enligt de regler som finns.

Styrelsen ansvarar också för att föra vidare synpunkter kring t ex gemensamhetsutrymmen eller problem som upplevs av flera hyresgäster, till Familjebostäder. Däremot ansvarar styrelsen inte för enskilda felanmälningar.

Det är viktigt att var och en felanmäler saker som är trasiga eller inte fungerar, även när det gäller gemensamhetsutrymmen. Ju fler anmälningar som inkommer desto större chans att Familjebostäder åtgärdar.
 
Under vår och höst hålls normalt samrådsmöten med Familjebostäder. Underhåll, gårdsplanering, sophantering och störningsärenden har varit dominerande frågor i samråden med Familjebostäders representanter som oftast består av förvaltare och husvärd.
 
Styrelsen inbjuder samtliga boende i fastigheten till bomöte under senare delen av hösten bland annat för att diskutera generella frågor som styrelsen ska ta upp med Familjebostäder eller Hyresgästföreningen.
 
I samråd med Familjebostäder har vi under åren utverkat upprustning av gårdsmiljöer, reducering av hyra med anledning av störande ombyggnad, en rejäl översyn av säkerheten i fastigheter och på gårdar.
 
Alla medlemmar i den lokala hyresgästföreningen bjuds in till Årsmöte i början av året.
 
Styrelsen vill även verka för att öka kontakten mellan boende och försöker anordna några gemensamma aktiviteter under året. Grannsamverkan är inte bara trevligt och kan skapa en gladare atmosfär, det kan även verka brottsförebyggande.

Kommande arrangemang finns att läsa om under Aktiviteter på välkomstsidan.Vill du vara med i styrelsearbetet är du varmt välkommen att kontakta valberedningen.

Kontakt med Valberedning
 
 
Kontakt med Styrelsen
 
 
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com