Lhf Dykärret / Information / Prioriteringar till Fambo 2019

Prioriteringar till Fambo 2019

Här är det svar som vi fick från Juha Harju 2019-08-30.
 
Hej,

Jag har 50 stycken fastigheter idag och min chef har bett mig att ta fram 4 fastigheter som är i mest behov av underhåll.
Dykärret är en av dem och jag håller på att skriva en lista på åtgärdsbehov och kostnad för detta.

Här kommer det punkter jag hittills tycker att är de mest akuta åtgärden.
Gällande automatiska öppnare så sätter inte vi in dessa.
Om boende har svårt att öppna dörrar så kan bostadsanpassningen hjälpa dem att installera dörröppnare.

· Byte av entré portar. 10 stycken.
· Målning av trapphus, källare, återvinningsrum, tvättstugor etc.
· Byte av trasiga takplattor i trapphus.
· Byte av hissar. 6 stycken.
· Byte till Led armaturer i trapphus
· Designa och bygga om delar av gården.
· Måla balkongerna och fönsterbleck
· Ventilationsåtgärder etc. (Driften)
· Byta ut återvinningskärlen

Jag hoppas verkligen att jag får loss medel till alla de åtgärden som jag äskat.
Det skulle verkligen höja standarden och nöjdheten i fastigheten.


Med vänlig hälsning
Juha Harju, förvaltare
AB FAMILJEBOSTÄDER
 
Här är text och lista som skickats till förvaltaren Juha på Familjebostäder.
 
Önskade och prioriterade åtgärder

Önskemålen kommer från boende i Familjebostäders fastighet i kvarteret Dykärret – Bengt Ekehjelmsgatan 1A och 1B, Swedenborgsgatan 8, Fatbursgatan 8, 12 och 14.
Önskemålen har samlats in och prioriterats av styrelsen för den lokala hyresgästföreningen Dykärret enligt principen ju fler som inkommit med förslag inom ett och samma område, desto högre prioritet.

Vi boende är också ansvariga för vår boendemiljö, tex att städa undan efter oss på gården, ställa i ordning möblemang och hålla ordning runt grillplatsen, inte släppa in obehöriga osv. Detta sköts inte alltid men med ökad trivsel kommer också ökat engagemang och ansvarskänsla. Det är något som vi i Lhf:s styrelse sakta försöker bygga upp. Att vi får möjlighet att vara delaktiga i en prioritering är en del av att öka engagemanget och vi är glatt överraskade av att det var oväntat många som kommit in med förslag.

Det vore fint om vi tillsammans, Lhf Dykärret och Familjebostäder samverkar för att förbättra boendemiljön och trivseln. När det gäller flera av punkterna kan vi i Lhf hjälpa till, t ex med att kommunicera ut ordningsregler osv, t ex via hemsidan samt jobba för att öka engagemang och trivsel.

Generellt kan sägas att många upplever att vår fastighet ser lite luggsliten och sjaskig ut och att det upplevs otryggt, att det drar till sig oönskade gäster och att det finns risk för att det leder till ökad kriminalitet och inbrott. En fastighet och gård som ser välskött ut bidrar till att göra boende mer engagerade i att ta ansvar och kan förhoppningsvis avskräcka en och annan som inte hör hemma där.
 
Prio Område Förslag Skäl för prioritering
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entréer, portar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Laga tröskel vid port 18 mot gården
- Sätta upp automatiska dörröppnare i samtliga portar från både gård och gata samt både inifrån och ut.
- Sätta upp automatiska dörröppnare från och till samtliga tvättstugedörrar.
- Sätta upp handtag på samtliga dörrar. Vid strömavbrott går det inte att öppna dörrarna även om Aptusbrickan fungerar och om det inte automatöppnas.
- Åtgärda rostiga portar, även de som är trasiga efter att lås tagits bort.
- Snygga upp entréer och portar generellt, specifikt portalen vid 1A och 1B.
- Elledningar bör döljas, specifikt portalen samt ”öppna” elledningar till gammal läsare Fatbursgatan 12. - Lösa problem med att grinden ofta står öppen pga att den stått öppen för länge, grus, skräp, att elen stängs av med vredet. - Lösa problem med att portar står öppna pga att grus, skräp mm fastnar.
 
- Tillgänglighet för rörelsehindrade
- Minimera skaderisker för både boende och besökare.
- Säkerhet
– minska risk för inbrott
- Det ser sjaskigt ut vilket lockar till sig mindre önskvärda personer.
- Allmän trivsel Även boende har ett ansvar för att rapportera ev problem, se till att obehöriga inte kommer in osv. Detta sker inte alltid men om vi i Lhf Dykärret och Fambo kan samverka kan vi tillsammans försöka uppnå förbättringar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gården
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Åtgärda vattensamlingar på gården som minskar framkomlighet
- Förändra underlaget på grillplatsen – ta bort gruset.
- Snygga till planteringar
- Snygga till uppgångar till grillplatsen - Förtydliga och sätt upp nya skyltar (när de tas ned) om att det är förbjudet att rasta hundar på gården, men att det också framgår att hundar får vara på gården även om rastning är förbjudet.
- Förbättrad städning av gården samt ökad frekvens på städningen i portalen.
- Nya utemöbler som sedan tas om hand och ev vinterförvaras.
- Åtgärda stenplattor som sticker upp på flera platser på gården.
 
- Öka framkomlighet och tillgänglighet för alla men främst för rörelsehindrade och synskadade.
- I vissa fall kan man inte komma ut eller in via portalen, kasta sopor utan att kliva i djupa vattenpölar.
- Rullatorer och rullstolar fastnar i gruset.
- Ökad trivsel
- Befintliga utemöbler är mkt tunga och svårhanterade och upplevs vara i dåligt skick.
- Uppstickande stenplattor ökar risken för att människor snubblar och skadar sig.
 
 
 
 
 
 
 
Cykel
 
 
 
 
- Rensa upp bland gamla oanvända cyklar
- Fler cykelställ på gården
- Kommunicera ut att de finns samt ge tillträde till cykelrummen
- Ordning och reda på gården, bättre framkomlighet
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighet, Övrigt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Åtgärda trasiga hängrännor
- Säkerställa att vattentemperaturer håller godkända nivåer
- Se till att problem med att vatten-temperaturerna pendlar mellan kallt och kokhett, särskilt i duschar, åtgärdas.
- Säkerställa att inomhusklimatet blir bättre
- Sätt ”tak” på porttelefonerna som inte går att använda vid starkt solljus.
- Ta bort ”stängningstider” på både porttelefon och intern gårdskod.
- Inför ”blåljuskod” så att vi kan känna oss trygga med att blåljuspersonal kan komma in.
-Allmänt underhållsbehov, säkerhet, hälsa, ökad trivsel
- Ökad tillgänglighet
- Ökad säkerhet om porttelefonerna inte stängs av. - Informera tydligt om hur blåljuspersonal har tillgänglighet! Är man sjuk kanske man inte kan gå ner och öppna porten och i många fall handlar det om minuter och om det då sker en fördröjning pga att de inte kommer in.
 
 
 
 
 
 
 
 3
 
 
 
 
 
 
 Rökning
 
 
 
 
 
 
- Förbjud rökning vid port nr 18, 1 A och 1 B med hänvisning till nya rökförbudslagen och barn som passerar till och från barnomsorg. - Sätta upp skyltar om att inte kasta fimpar på gården.
- Sätta upp askkoppar, dock ej vid 18, 1A och 1B.
-Ökad trivsel och bättre hälsa samt laguppfyllnad
 
 
 
 
 
 
 
 4 
 
 
 Källare
 
 
 - Källargolv, särskilt i 1A behöver åtgärdas
- Målning av förstärkningsarbete på källardörrar 
 - Säkerhet och trivsel
 
 
 
 4
 
 
 
 Hiss
 
 
 
 - Säkerställ att hissarna fungerar tillförlitligt, tex mkt problem med 1A.
- Snygga upp insidan av hissdörrar, särskilt 1A, 1B samt 18.
 - Säkerhet '
- Tillgänglighet, särskilt för rörelsehindrade
- Trivsel
 
 
 5  Sopor  - Komplettera sopsorteringen med behållare för plast, metall och papp
 - Hållbart boende, klimat
 
 
       
 
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com