Lhf Dykärret / Information / Rättigheter och skyldigheter i hyresrätt 5/11

Rättigheter och skyldigheter i hyresrätt 5/11

Vad kan jag kräva av min hyresvärd och vad som förväntas av mig som hyresgäst? Under kvällen diskuterar vi rättigheter och skyldigheter utifrån några av de vanligast förekommande frågorna till region Stockholms juridiska enhet. Några exempel: brister i boendet, hyresavtal, lägenhetsbyte, störningar, andrahandsuthyrning och miljökrav.

Målgrupp för utbildningen: Medlemmar i Hyresgästföreningen.

Tid: tisdag 5 november 2019, 18.00-20.00, matig fika från 17.30
Plats: Regionkontoret i Globen Arenavägen 55, 9 tr.
Kursledare: Cecilia Landmark, Sandra Appelgren och Emilia Lindgren

Anmälan gör du på bifogad anmälningsblankett, via e–post till bildning@hyresgastforeningen.se eller lämna meddelande till Bildning 010-459 19 19.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast 16 oktober 2019.


Välkommen med din anmälan!
Hyresgästföreningen Region Stockholm

Anmälan Rättigheter och Skyldigheter

Tid: tisdag 5 november 2019
Plats: Regionkontoret i Globen, Arenavägen 55, 9 tr.


Namn:________________________________________________________

Personnummer:_________________________________________________

Adress:_______________________________________________________

Postnummer:________________________________________________________

Postadress:____________________________________________________

Tel bostad:______________________________________________________

Tel arbete:_______________________________________________________

e–post: _______________________________________________________

Hyresgästförening:______________________________________________

Allergier/matavvikelser__________________________________________


Anmälan skall vara oss tillhanda senast 16 oktober 2019

Skicka till:
Hyresgästföreningen region Stockholm
Att: Bildning
Box 10117
121 28 Stockholm–Globen

Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com