Lhf Dykärret / Information / Samrådsmöte 2019-05-10

Samrådsmöte 2019-05-10

Samrådsmöte mellan LHF Dykärret och FB/2019-05-10

Närvarande Familjebostäder: Husvärd och Förvaltare
Närvarande LHF: Elisabet Hermansson och David Harding

Diskussionspunkter

Huset – skötsel och underhåll
Entréer, portar, balkonger, yttertrappor och fönstermålning

Inget är budgeterat hos Familjebostäder för byte av ytterdörrar, fönstermålning eller dylikt underhållsarbete. I budgetprocessen får förvaltaren Juha äska pengar hos Familjebostäder per objekt och år. Ett specifikt objekt är då vad som behöver fixas, exempelvis ommålning av trapphuset i port. Ytliga reparationer har låg prioritet i äskandet och större funktionsfel har högre prioritet. Ett exempel på ett större funktionsfel är den pågående renoveringen av garaget där åtgärden blev akut.

Det finns helt enkelt inga genomgripande underhållsplaner för vår fastighet i nuläget. Familjebostäder planerar dock att anställa en underhållsstrateg med ansvar för att uppdatera just underhållsstatus för sina fastigheter. Målet är att Familjebostäder ska ha utfört detta arbete inom tre år, men mer troligt är att det kommer ta upp till 10 år.


Gården – skötsel och underhåll
Entreprenören: buskar, rabatter, blomlådor, höst-och vårstädning

Underhållet av gården sköts av Thulemarks entreprenad som är upphandlade på tre år enligt ramavtal. Familjebostäder verkar dela vår åsikt om att arbetet har utförts bristfälligt. Om två veckor vid dags dato är det driftmöte mellan entreprenaden och Familjebostäder då utfört arbete ska besiktigas. Innan dess ska rabatter och annat fixas till.

Den trasiga tegelmuren ska även fixas till, detta arbete kommer inte ske inom de närmsta veckorna men det är planerat. Fontänen vid grillplatsen är inte längre i bruk.

Utemöblerna vid grillplatsen har ingen vinterförvaring. Grillplatsens skötsel ska i första hand utföras av de som använder den. Husvärden kastar dock möblemang som är för slitet. Ifall vi i den lokala hyresgästföreningen lyckas engagera några ”gårdsvolontärer” så är det till exempel sådant här underhållsarbete kring grillplatsen som Familjebostäder uppmuntrar och inte mer kreativt arbete som exempelvis plantering i rabatterna.

Klottersanering sker löpande då det upptäcks och anmäls via felanmälan. Att barn ritar med vattenlösliga kritor på gården räknas inte som klotter.

Det planeras att bygga ett mindre staket i den bortre ändan av gården som nyttjas av förskolan. En ny sittgrupp är även beställd som ska stå där den sönderrostade pergolan tidigare stod.

Det verkar också görbart att placera ett mindre cykelställ till höger om grovsoprummet vid grinden samt att fixa till el-ledningarna som är klamrade synligt på fasaden.


Övriga frågor

Budgetprocessen – LHF medverkan:

Familjebostäder uppmuntrar LHF att sammanställa en prioriteringslista av vad hyresgästerna anser är de mest akuta åtgärder beträffande vår fastighet. Förvaltaren behöver listan senast i slutet av augusti från LHF för att ha den tillgänglig inför budgetprocessen.

Andrahandsuthyrning – bevakning och hantering:
Svårt att bevisa andrahandsuthyrning då det kan krävas juridiskt vittnesmål från grannar. Finns misstankar kan dock alltid familjebostäder kontaktas.

Källarförråd och element – varsel, olägenheter:
En trasig värmepump har bytts i källaren, vilket tyvärr blev en akutfråga som sammanföll med garagerenoveringen. Familjebostäder verkar inte vara speciellt medgörliga med hyresreducering för berörda hyresgäster då de erbjudit evakueringsförråd under byggtiden. Allt yrkande för hyresreducering ska ske individuellt till Familjebostäder.

Familjebostäders övergripande synsätt är att garagerenoveringen är ett måste, men har man klagomål eller frågor beträffande bullret så kan man framföra detta till byggledaren på entreprenaden (vi fick inga närmare kontaktuppgifter men dess ska ha framgått på informationsutskicken).

Inbrottsrisk i källarförråden - nyckelbrickor på vift?
Det kommer inom kort även installeras aptus-inpassering till källarförrådsdörrarna. Garageinbrotten har tydligen minskat sedan garagerenoveringen dragit igång. I framtiden kommer det bli nyregistrerad inpassering till garaget som ligger på parkeringsbolagets ansvarsområde.

Belamrade barnvagnsförråd:
Kontakta Husvärden via felanmälan om ett barnvagnsförråd inte går att använda för att det istället används som ett ”extra” källarförråd. Han aviserar då förrådet och om inget händer efter det så töms förrådet på dess innehåll.


Aptus -blåljuskod:
Information överlämnades till Familjebostäder om denna möjlighet och de ska i sin tur vidarebefordra information till den som är aptus-ansvarig.


Låg vattentemperaturen samt tryck:
Vattentemperaturen ska enligt Husvärden ha justerats och därefter ha uppmätts till 52 grader. Ännu har inte fluktuationerna kontrollerats vilket ska utföras av en driftmaskinist.
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com