Lhf Dykärret / Information / Samrådsmöte 2019-11-25

Samrådsmöte 2019-11-25

Minnesanteckningar - Samrådsmötet mellan LHF Dykärret och FB 2019-11-25
 
Närvarande: FB: Juha Harju och Magnus Nilsson. LHF: Ann Janson och Elisabet Hermansson

Mötet utgick från resultatet av de äskanden och prioriteringar som förvaltaren gjort i den interna budgetprocessen. Även om de fått nej på vissa äskanden kan det sedan bli ett ja beroende på ekonomiska utrymmet

Förvaltarens prioriteringar 19-08-29

Önskemål Resultat
1.Byte av entréportar. 10 stycken. Nej
2.Målning av trapphus, källare, återvinningsrum, tvättstugor etc. Ja
3.Byte av trasiga takplattor i trapphus. Nej
4.Byte av hissar. 6 stycken. Ja
5.Byte till Led armaturer i trapphus Nej
6.Designa och bygga om delar av gården. Ja
7.Måla balkongerna och fönsterbleck Nej
8.Ventilationsåtgärder etc. (Driften) Oklart
9.Byta ut återvinningskärlen Delvis se 6

Kommentarer
2. Arbetet måste utföras i år. Målare är vidtalade. Vi kan påverka val av färg i trapphus om vi återkommer med det snaraste. Magnus rekommenderar samma utförande som nu dvs med två nyanser av samma färg. Inte säkert att alla trapphus hinner målas. Övriga utrymmen är inte aktuella.
4. Problemet med smällande hissar löses sannolikt med det nya maskineriet. Bytet kommer att påbörjas 2020. Och det är de inre delarna som byts. Vi får här vara med att påverka/bestämma hissarnas utformning. Hissdörrar kommer att vara kvar och förhoppningsvis att målas nu.
6. Arbetet har påbörjats med staketinhägnade uteplatsen och kommer att fortgå under nästa år och beröra olika delar av gården bla återvinningsskåpen
Sannolikt flyttar ett finskt dagis in under året.
8. Det finns två värmeväxlare, en i källare BE1A och en på taket SW18, den senare är avstängd pga buller men med bättre dämpare under, så kanske den på taket kan börja nyttjas igen. Planer finns på att flytta den i SW18. Dessa
båda ger energivinster och gör bl a så att alla kan duscha samtidigt med varmvatten.
9. I samband med ombyggnad av gården kommer återvinningsskåpen att bytas ut


Därefter gick vi igenom övriga punkter på vår prioriteringslista samt synpunkter från Bomötet.

Gården
Missnöjet med Thulemarks gårdsunderhåll kvarstår men avtalet gäller 2 år till. De har en lista på arbetsuppgifter som ska men FB hinner inte alltid följa upp att det blir gjort. Trädgårdsmöblerna tål att stå ute året runt. Magnus sållar bort trasiga möbler. Magnus lovar att införskaffa cykelställ.

Huset
Garagarbetet har nu gått in i sin andra fas och ska förhoppningsvis inte bli så störande.
Frågan om aptuskodens vara eller inte vara diskuterades- olika uppfattningar. Några tyckte av vi skulle slopa koden helt och/eller tidsbegränsningen men Magnus har dåliga erfarenheter av spring av obehöriga och slutsatsen blev att allt blir vid det gamla t.v.
Förslaget om Blåljuskod har tagits upp och berörda har blivit tillfrågade men anser att det är onödigt – de tar sig in utan problem.
Kallt i lägenheterna – värden kan hjälpa till med mätning men 20 gr är enl FB regelverk – 2 gr mer anses lämpligt för äldre enl Folkhälsomyndigheten mfl. men FB kan inte göra individuella justeringar.

Vad gäller automatisk öppning av dörrar så är det inte Familjebostäder som ansvarar för det. Det är en bostadsanpassning som är gjord för någon i huset och denna någon måste också anmäla fel om sådant uppstår. Om det går via Familjebostäder får de betala. Det blir förstås problem när den person anpassningen avser, flyttar eller avlider.

Övrigt
Uthyrning/användning av vår lokal beslutar vi själva om så länge vi inte upplåter den för kommersiell verksamhet och är heller inte en försäkringsfråga enl FB.
Elavbrottet var en ren engångshändelse och därför ingen infofråga enl Magnus.
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com