Lhf Dykärret / Information / Samrådsmöte 2021-05-24

Samrådsmöte 2021-05-24

Protokoll vid Samrådsmöte

Lokal Hyresgästförening Dykärret
Bostadsbolag Familjebostäder
Dag och tid Måndagen den 24/5 2021 kl 14-15,30
Plats Hyresgästernas lokal Bengt Ekehjelmsgatan 1B
Närvarande Juha Harjo, Anette Lundegård, Magnus Nilsson från FB och Kersti Gudheimsson, Bengt G Mårtensson, Ann Janson från LHF Dykärret

§ 1 Gården
Annette Lundegård presenterade förslaget på planteringen på Gården. Såg bra ut och kommer att anslås av Magnus i trappuppgångarna. Ev mer gräs i yin o yang. Ett körsbärsträd utanför Fatbursgatan 14B har skador på stammen som en arborist ska få titta på så det inte är sjukt. Genomförandet beräknas till preliminärt juni. Vi kontrollerade utemöbler och de mörka tunga sofforna var bra. De gula tunga behövde fräschas upp. Och det behövdes fler bord. Man kommer att investera i ett set liknande det som står i det inhägnade området utanför Fatbursgatan 14 A och B.
Tylömarks kommer att genomföra planteringar och fortsätta att underhålla gården. De har fått en chans till med ny chef som man hoppas ska fungera bra.

§ 2 Säkerheten
Många obehöriga i trappuppgångarna BE 1A och BE 1B, även Swedenborgsg 18. Man kissar och röker och använder droger. FB har infört rondering vid 1A och även fotat obehöriga personer. Viktigt att vi ringer störningsjouren så fort vi ser något, vid droger Polisen. På sikt ska alla utrymmen ha Aptusbrickor. Grovsoprummet används som toalett. Viktigt att vi stänger dörren ordentligt, den står ofta öppen.
Garageporten står öppen. Lätt för obehöriga att komma in där och sedan vidare till trappuppgångarna.

§ 3 Fastigheten – temperaturen
Många uppfattar sina lägenheter som kyliga. Speciellt i vintras med 10 minusgrader ute. Det sitter en avkännare vid portalen 1A som reagerar på temperaturen och reglerar radiatorvattnet. Det är en viss eftersläpning på temperaturförändring i lägenheter. Man ska mäta en meter in och en meter upp. Även här viktigt att felanmäla.
§ 4 Fastigheten – badrum, avlopp
Viktigt att vi anmäler om badrumsmattan har släppt runt avloppet, fukten kan gå ner till grannen. Avloppen rensas då och då.
Absolut inte aktuellt med stambyte, stammarna är bra så ingen tidplan finns. Inget byts i onödan.

§ 5 Fastigheten – övrigt underhåll
Hissar ska bytas preliminärt 2022. Mats Landby är ansvarig.
Budgetutrymme finns inte för annat underhåll. Prioriteringsordning vid åtgärder är: Fara för tredje man, Funktionsfel sedan skönhetsfel.


§ 6 Fastigheten – svar på fråga om matavfall
Ett sätt att lösa detta och som är troligt i vår fastighet är att speciella gröna påsar med matavfall slängs i vanliga soporna och sorteras automatiskt.
Hotmail Lhf Dykarret  | lhfdykarret@hotmail.com